Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2011-12


ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΩΡΕΣ
3
1
Α1.3. Η χρήση των χαρτών στην καθημερινή ζωή

Α1.4.Ποιόν χάρτη να διαλέξω;
1

Β1.2. Χωρίζοντας το περιβάλλον σε ενότητες
1
1
Β.2.2. Οι βροχές, το κλίμα
2
1
Β3.2. Ωκεανοί και θάλασσες
2
Β3.4. Τα ποτάμια του κόσμου
1
1
3

1
3


Γ1.1. Ο πληθυσμός της Γης
2
Γ1.2. Η κατανομή των ανθρώπων στη Γη
1
1
Γ1.4. Οι μεγάλες πόλεις του πλανήτη
1
Γ.1.5. Που είναι χτισμένες οι μεγάλες πόλεις του πλανήτη
3
1
Γ2.1. Φυσικοί πόροι
2
Γ2.2. Ανθρώπινοι πόροι
1
Γ2.3. Προβλήματα που ζητούν απαντήσεις
2


Δ.1. Αφρική-Φυσικό Περιβάλλον … και άνθρωποι
2
Δ.2. Ασία-Φυσικό Περιβάλλον … και άνθρωποι
2
Δ.3. Βόρεια και Κεντρική Αμερική-Φυσικό Περιβάλλον … και άνθρωποι
2
Δ.4. Νότια Αμερική-Φυσικό Περιβάλλον … και άνθρωποι
2
Δ.5. Ωκεανία-Φυσικό Περιβάλλον … και άνθρωποι
2
Δ.6. Ανταρκτική
1
Δ.7. Ευρώπη
1

45