Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ – ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ 

Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2017 - 18ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
ΜΑΘ.12. Οι θάλασσες της Ευρώπης
2
ΜΑΘ.14. Η Μεσόγειος Θάλασσα
1
ΜΑΘ.15. Οι άνθρωποι στη Μεσόγειο
2
ΜΑΘ.16. Τα  βουνά και οι πεδιάδες της Ευρώπης
2
1
2
ΜΑΘ.21. Τα ποτάμια και οι λίμνες της Ευρώπης
2
1
1
1
1
ΜΑΘ.27. Η σημασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
1
2
1
ΜΑΘ.32. Τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά των Ευρωπαίων
1
ΜΑΘ.33.  Οι μεγάλες πόλεις της  Ευρώπης
1
ΜΑΘ.35. Οι Βαλκανικές χώρες
1
ΜΑΘ.36. Οι γείτονές μας στα Βαλκάνια
1
ΜΑΘ.37.  Οι τομείς παραγωγής της Ευρωπαϊκής Οικονομίας
1
ΜΑΘ.38. Η γεωργία και η δασοκομία στην Ευρώπη
2
ΜΑΘ.39. Η κτηνοτροφία, η αλιεία και οι υδατοκαλλιέργειες στην Ευρώπη
2
ΜΑΘ.41. Η βιομηχανία και η βιοτεχνία στην Ευρώπη
2
ΜΑΘ.42. Η παραγωγή και η κατανάλωση ενέργειας στην Ευρώπη
2
ΜΑΘ.43. Η εξόρυξη και οι κατασκευές στην Ευρώπη
1
ΜΑΘ.45.  Το εμπόριο στην Ευρώπη
1
ΜΑΘ.46. Ο τουρισμός στην Ευρώπη
1
ΜΑΘ.47. Οι μεταφορές, οι επικοινωνίες και οι άλλες υπηρεσίες στην Ευρώπη  
1