ΜΑΘ. 7 Η διαμόρφωση του ανάγλυφου στην Ευρώπη

Πεδιάδα στη Ρωσία

Μάτερχορν - Αλπεις

Το ηφαίστειο Teide - Ισπανία