ΜΑΘΗΜΑ 4 Μελετώντας με χάρτες το φυσικό περιβάλλον της Ευρώπης
(Απο το βιβλίο της Γεωγραφίας στο Ψηφιακό Σχολείο)(Απο το βιβλίο της Γεωγραφίας στο Ψηφιακό Σχολείο)


ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
(Βιβλίο σελ 56)