Η διάρκεια της ημέρας


Σ' αυτό το εντυπωσιακό βίντεο η κάμερα ακολουθεί τον ήλιο, για να δούμε την πορεία του στον αρκτικό ορίζοντα κατά την διάρκεια μιας καλοκαιρινής ημέρας.
Πηγή: http://etaksi2011.blogspot.gr/2013/02/videos.html