Μάθημα Β 4.2 Το εσωτερικό της γης

Τα διάφορα τμήματα του εσωτερικού της γης


Διαδοχικές ανακλάσεις σεισμικών κυμάτων στο εσωτερικό της γης.Παραμόρφωση των τροχιών των σεισμικών κυμάτων, εξ' αιτίας του πυρήνα.