Η διάρκεια της ημέρας....


Με τις δύο συρόμενες μπάρες, επιλέγουμε το Γεωγραφικό πλάτος και την ημέρα του έτους του τόπου που θέλουμε να δούμε.
Για πλήρη οθόνη εδώ