Ολο το νερό της γης...

Σφαίρα με διάμετρο 1384 χιλιόμετρα (η μικρή μπλέ σφαίρα) είναι όλο κι όλο το νερό της γης σύμφωνα με την υπηρεσία γεωλογικής έρευνας των ΗΠΑ. Περισσότερα εδώ