Σημαντικοί ισλαμικοί πληθυσμοί στον κόσμο

Σημαντικοί ισλαμικοί πληθυσμοί στον κόσμο. Οι Σιίτες με κόκκινο (οι Σουνίτες με πράσινο).
Πηγή: http://el.wikipedia.org