Πληθυσμιακή πυκνότητα Ευρωπαϊκών χωρών

Χάρτης 30.1 Βιβλίου μαθητή σελ.103