Εξέλιξη του πληθυσμού στην Ευρώπη το 2003

Εξέλιξη του πληθυσμού στην Ευρώπη το 2003
(Απο το βιβλίο της Κοινωνιολογίας της Γ΄ Λυκείου)
Οι αριθμοί είναι ανα 100 άτομα, εκτός του πληθυσμού που αναφέρεται σε χιλιάδες