Τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού της Ευρώπης

Βοήθημα για το Φύλο Εργασίας 30


Κράτος
Έκταση τ.χ.
Πληθυσμός
Πυκνότητα πληθυσμού (κάτ./τετρ. χλμ.)
Βέλγιο
30518
10511500
345
Γαλλία
543965
63392150
117
Γερμανία
356974
82111000
230
Δανία
43094
5447100
127
Ελλάδα
131957
11171000
85
Εσθονία
45227
1344700
30
Ισλανδία
103000
307670
3
Ισπανία
504782
44474630
88
Ολλανδία
41865
16358000
391
Πολωνία
312685
38125500
122
Ρωσία*
17540000
141377750
8
Σουηδία
449964
9113300
20
Φινλανδία
338144
5277000
16

Βοήθημα για το χάρτη του Φύλου Εργασίας 30

Κράτος
Πυκνότητα πληθυσμού (κάτ./τετρ. χλμ.)Πυκνότητα πληθυσμού (κάτ./τετρ. χλμ.)

Αλβανία
135


Ολλανδία
391

Τσεχία
131


Βέλγιο
345

Μολδαβία
128


Ηνωμένο Βασ.
250

Δανία
127


Γερμανία
230

Πολωνία
122


Ιταλία
195

Γαλλία
117


Ελβετία
188

Πορτογαλία
115

Σερβία
115


Ουκρανία
77

Σλοβακία
110


Βουλγαρία
69

Ουγγαρία
108


Ιρλανδία
60

Σλοβενία
99


Λιθουανία
52

Αυστρία
97


Λευκορωσία
47

Τουρκία*
94


Μαυροβούνιο
45

Ρουμανία
91

Βοσνία-Ερζεγ.
89


Λετονία
35

Ισπανία
88


Εσθονία
30

Ελλάδα
85


Σουηδία
20

Κύπρος
84


Φινλανδία
16

Κροατία
79


Νορβηγία
15

Π.Γ.Δ.Μ.
79


Ρωσία*
8

Ισλανδία
3