Πως λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ενωση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) είναι μια οικογένεια ευρωπαϊκών δημοκρατικών χωρών που συνεργάζονται για τη βελτίωση του τρόπου ζωής των πολιτών τους και για τη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου.
Οι οικογενειακές διαφωνίες και οι περιστασιακές κρίσεις συνιστούν συχνά τα πρωτοσέλιδα των εφη μερίδων, αλλά μακριά από τις κάμερες η ΕΕ αποτελεί παράδειγμα αξιοσημείωτης επιτυχίας. Μέσα σε λίγο περισσότερο από μισό αιώνα, η ΕΕ καθιέρωσε την ειρήνη και την ευημερία μεταξύ των πολιτών
της, δημιούργησε ένα ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα (το ευρώ) και μία ≪ενιαία αγορά≫ χωρίς σύνορα…..