Εργαστήριο δημογραφικών και κοινωνικών αναλύσεων

Η ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Δημογραφικών και Κοινωνικών αναλύσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Το Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων (ΕΔΚΑ), στα πλαίσια του οποίου υλοποιήθηκε και το παρόν ερευνητικό έργο, δημιουργήθηκε το 1998 και εξυπηρετεί ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της Δημογραφίας – Αστικής Κοινωνιολογίας και Μεθοδολογίας της κοινωνικής έρευνας.