Η Υγεία του Ελληνικού πληθυσμού

Το Κέντρο Μελετών Υπηρεσιών Υγείας του Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ανέλαβε, χωρίς καμία οικονομική υποστήριξη, την εκπόνηση της παρούσας μελέτης με αντικείμενο την αξιολόγηση της υγείας του ελληνικού πληθυσμού, έτσι όπως αυτή καταγράφεται με βάση τους δημογραφικούς δείκτες, τους δείκτες θνησιμότητας και νοσηρότητας, τους παράγοντες κινδύνου και την ποιότητα ζωής που σχετίζεται με την υγεία και που εκφράζει τη σωματική, ψυχική και κοινωνική ευεξία.