Σεισμός - Η γνώση είναι προστασία

ΣΕΙΣΜΟΣ Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΕΚΔΟΣΗ ΟΑΣΠ