Διάβρωση - Αποσάθρωση - Απόθεση


Διάβρωση των ακτών στο Hunstanton, Norfolk του Ηνωμένου Βασιλείου.
Το λευκό στρώμα είναι η κιμωλία, το κόκκινο στρώμα είναι ένα είδος ασβεστόλιθου γνωστό ως κόκκινη κιμωλία. Τα στρώματα του βράχου και το γρασίδι είναι ακόμα ορατά στο τμήμα που έχει υποστεί κατάρρευση




Διαφορική διάβρωση
 Διαφορική διάβρωση ( differential weathering) σε εναλλαγές ψαμμίτη - σχιστόλιθου σε διάστημα μικρότερο των 25 χρόνων. Ο ψαμμίτης εμπλουτισμένος με χαλαζία είναι περισσότερο ανθεκτικός στη διάβρωση. Πηγή:http://www.nvcc.edu/home/cbentley/gol_135/sideling_hill/readings.htm










Διάβρωση - μεταφορά - Απόθεση - Διαγένεση (Δρ. Ε. Λυκούδη 2005)