Τεκτονικές πλάκες


Απόσπασμα που δείχνει τις τεκτονικές πλάκες και τα αίτια που τις κινούν (Ο ήχος είναι στα αγγλικά)