Οι σεισμοί παγκόσμια


Κάθε φωτεινή κηλίδα αντιστοιχεί σε σεισμό. Αν συγκεντρώσουμε όλους τους σεισμούς στον ίδιο χάρτη βλέπετε πως συνδέωνται με τα όρια των τεκτονικών πλακών.