Δημιουργία νησιού

Για πρώτη φορά οι επιστημόνες παρατήρησαν και φωτογράφισαν σε πραγματικό χρόνο τη δημιουργία ενός νησιού.