Θερμοπίδακας


Θερμοπίδακας στην Ισλανδία.


Και η εξήγηση...