Παίζοντας με τις συντεταγμένες


Μετακινήστε την κουκίδα με το ποντίκι και διαβάστε το γεωγραφικό μήκος και πλάτος. Επιλέγοντας το τετραγωνάκι "Μεγάλες πόλεις" εμφανίζονται οπι μεγάλες πόλεις του πλανήτη. Με το κουμπί GO ανοίγει παράθυρο που μας οδηγεί στον τόπο που διαλέξαμε. Μπορούμε να επιλέξουμε εμφάνιση των συντεταγμένων στο δεκαδικό σύστημα ή σε μοίρες και λεπτά.
(Απο το http://www.mathima.gr)