Πως καταλαβαίνουμε οτι η γη γυρίζει; Γραφει ο Νικόλας Φασκιανουδάκης

Παράλληλα δείτε τα δύο Βίντεο που ακολουθούν. Είναι στα Αγγλικά αλλά βλέποντας καταλαβαίνουμε τι θέλουν να μας πούν.