ΜΑΘ.3. Μελετώντας με χάρτες τη θέση της Ευρώπης στον κόσμο.


Λίγη βοήθεια για το τετράδιο εργασιών

Για τις Ηράκλειες στήλες