1. Εκπαιδευτικό λογισμικό: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Α, Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ απο το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Στην ιστοσελίδα που θα ανοίξει δίνονται οδηγίες για κατέβασμα και εγκατάσταση.