Ιστοσελίδα του τμήματος Γεωλογίας
του Πανεπιστήμιου Αθηνών.
Μπορείτε να δείτε τη σεισμικότητα του Ελληνικού χώρου
σε πραγματικό χρόνο.